J&T Banka Art Report 2023

J&T Banka Art Report 2022

Výsledky průzkumu mezi sběrateli umění, prodejci a odborníky na trh s uměním

O průzkumu

J&T Banka a odborný server Artplus.cz provedly historicky první reprezentativní průzkum mezi hlavními účastníky trhu s uměním v Česku. Oslovily sběratele a vlastníky umění, prodejce umění, odborníky, kteří se na umění, jeho hodnocení a posuzování specializují, ale také lidi, které umění jen zajímá. Sběr dat proběhl na přelomu února a března 2022. Celkem se průzkumu zúčastnilo 829 respondentů. Vznikl tak poprvé ucelený daty podložený přehled, jak se v Česku nakupuje umění, jak se tvoří umělecké sbírky, ale také jaké trendy na trhu převládají a nakolik je pro jeho aktéry trh transparentní.

Průměrný český sběratel umění

Nejčastěji se lze setkat se sběratelem, který umění kupuje více než pět let a má ve sbírce několik desítek uměleckých děl. Častěji jde o muže než o ženu. Sbírat umění začal, protože toužil vlastnit originální umělecká díla. Hlavním kritérium při výběru uměleckého díla je jeho emocionálního hodnota a subjektivní pocit, jak se mu dílo líbí. Teprve ve druhém sledu o umění přemýšlí jako o investici. Zajímá ho nejvíce české současné umění. Nakupuje nejvíce malby, a to nepravidelně několikrát za rok, nejčastěji on-line nebo přímo z ateliérů od umělců. Za jedno dílo utratí většinou do 50 tisíc korun. Díla zpravidla neprodává. Hodnota sbírky přesahuje milion korun. 

Více o sběratelích a vlastnících

Sběratel jako investor

Investiční a finanční motiv pro nákup uměleckých děl je pro sběratele až druhotný. Není ale nepodstatný. Čím kratší dobu se sběratel věnuje nákupu umění, tím silněji ho při nákupech motivuje snaha zhodnotit vložené peníze a ochránit je před inflací. Platí také, že čím více jsou sběratelé a vlastníci ochotni za jedno dílo zaplatit, tím více ho vnímají jako finanční aktivum. Nákup umění jako investice je podle sběratelů nyní atraktivnější než před pěti lety. Nejvíce věří, že v příštích pěti letech poroste hodnota českého současného a poválečného umění.

Více o umění jako investici

Problémy trhu s uměním

Nejlépe hodnotí transparentnost českého trhu s uměním sběratelé a vlastníci. Nejskeptičtější jsou odborníci na trh s uměním. Prodejci se pohybují ve svém hodnocení mezi těmito skupinami. Největším problémem českého trhu je přítomnost falz na trhu. Jeho transparentnost snižují podle účastníků průzkumu také neveřejné dohody, nedostatečné zapojení tuzemského trhu na zahraniční trh a nedostatek odborníků. Významný problémem jsou také pochybnosti o provenienci nabízených děl. 

Nejvíce by tyto neduhy trhu pomohl odstranit větší rozvoj technologií, například aplikace nebo systémy, které ověřují pravost nebo původ díla. Důležité je také zlepšit cenovou transparentnost trhu, ať už lepším přístupem k datům a statistikám nebo zveřejňováním cen děl současných umělců. 

Více o hodnocení transparentnosti trhu s uměním

Můj přístup ke sběratelství

Sběratelé

Výsledky ve zkratce

Co představuje umění

(Nejčastější odpovědi – Popište jedním slovem, co pro vás osobně představuje výtvarné umění.)

Emoce vs. peníze

Důležitost hlavních motivů pro nákup uměleckého díla. Čím vyšší hodnota, tím důležitější je daný motiv pro rozhodnutí o koupi. Vlastníky se myslí lidé, kteří mají originální umělecká díla, ale prohlašují o sobě, že nechtějí vytvářet ucelenou sbírku. Sběratelé jsou lidé, kteří o sobě prohlásili, že sbírají umění určitou dobu.

Čím kratší dobu sběratelé sbírají umění, tím menší vliv hraje při rozhodování o nákupu uměleckého díla emocionálního hodnota díla a tím významnější roli hraje hledisko ochrany peněz před inflací.

Sbírky

40 % sběratelů chce vytvořit ucelenou sbírku

Čím déle sběratelé umění sbírají, tím častěji mají ambici vytvořit ucelenou sbírku. Čím více mají uměleckých děl, tím více usilují o ucelenost sbírky.
50 děl a více vlastní 54 % sběratelů.
500 tisíc korun a více má v uměleckých dílech uloženo 63 % sběratelů.

TOP 3
Nejčastěji sbíraná/kupovaná díla

1.

České
současné umění

2.

České
poválečné umění

3.

Česká
moderna

Pro současné umění hovoří větší dostupnost, větší výběr ze současných autorů, nižší průměrná cena děl, možnost kontaktu s autory i menší obava z nákupu falz.

Víra v současné umění

77 % sběratelů věří, že současné umění má investiční hodnotu
75 % sběratelů věří, že do začínajících umělců má smysl investovat díky potenciálu vysokého zhodnocení

TOP 3
Největší investiční potenciál v příštích 5 letech

Sběratelé

  1. České poválečné umění
  2. České současné umění
  3. Česká klasická moderna

Odborníci na umění

  1. České poválečné umění
  2. České současné umění
  3. Česká meziválečná avantgarda

Prodejci umění

  1. České současné umění
  2. Česká moderna
  3. České poválečné umění

On-line nákupy vedou

Nejčastější cena za jedno dílo

(V jaké hodnotě (za jedno dílo) nejčastěji nakupujete umělecká díla?)

100 tisíc korun a méně za jedno dílo

74 % sběratelů a vlastníků na on-line aukcích 
80 % sběratelů a vlastníků v ateliérech umělců
81 % sběratelů a vlastníků na sálových aukcích

NFT nevzbuzuje důvěru

59 % sběratelů a vlastníků umění nevěří NFT a neplánuje je kupovat
14 % sběratelů a vlastníků už koupilo nebo plánuje koupit NFT

Čím víc vědí, tím méně věří

Falza jako strašák

66% sběratelů a vlastníků považuje falza za velký a velmi velký problém trhu s uměním

Tři kroky ke zlepšení trhu s uměním

1.

Rozvoj moderních technologií na trhu s uměním

2.

Lepší přístup
ke statistikám
z trhu

3.

Cenová
transparentnost