J&T Banka Art Report 2023

J&T Banka Art Report 2023

Výsledky průzkumu mezi sběrateli umění, prodejci a odborníky na trh s uměním

O průzkumu

J&T Banka a odborný server Artplus.cz provádějí od roku 2022 reprezentativní průzkum mezi hlavními účastníky trhu s uměním v Česku. Oslovují sběratele a vlastníky umění, prodejce umění, odborníky, kteří se na umění, jeho hodnocení a posuzování specializují, ale také lidi, které umění jen zajímá. Do letošního průzkumu, který probíhal v první polovině dubna, se zapojilo celkem 766 respondentů. Průzkum monitoruje, jak se v Česku nakupuje umění, jak se tvoří umělecké sbírky, ale také jaké trendy na trhu převládají a nakolik je pro jeho aktéry trh transparentní.

Sběratelé na nákupech

Sběratelé a vlastníci umění, kteří se zúčastnili průzkumu J&T Banka Art Report 2023, byli loni z valné většiny na trhu aktivní. Nejméně jedno umělecké dílo koupilo 82 procent sběratelů a 26 procent nejméně jedno dílo prodalo. Z vlastníků loni nakupovalo 57 procent a prodávalo 9 procent respondentů. Potvrdilo se tak zjištění z loňského Art Reportu, že sběratelé a vlastníci především nakupují a umělecká díla si zpravidla nechávají a zbavují se jich jen výjimečně.

Sběratelé loni nejčastěji, v 54 procentech případů, koupili od dvou do pěti děl. Více než tři čtvrtiny sběratelů z této skupiny za nakoupená díla zaplatila do půl milionu korun. Nejčastěji sběratelé nakupovali umění v online aukcích, následovaly přímé nákupy od umělců v jejich ateliérech a od galeristů.

 

Motivy k nákupu umění

Vlivy na nákup umění související s vývojem ekonomiky nebo bezpečnostní situace v loňském roce byly významné pro menšinu sběratelů. Vysoká inflace motivovala ke koupi třetinu sběratelů, přičemž nejcitlivější k vlivu inflace byli mladí sběratelé do 30 let a třicátníci. Podobné je to také s vlivem hrozby ekonomické recese. Mezi sběrateli uvedlo 22 procent, že je tato hrozba spíše motivovala ke koupi. Válka na Ukrajině na rozhodování sběratelů prakticky vliv neměla.

Obchodníci s uměním ovšem u svých klientů vnímali vyšší citlivost k těmto ekonomickým a bezpečnostním tématům. Na 69 procent prodejců uvádí, že mezi jejich klienty byla vysoká inflace významná pro koupi uměleckého díla. Hrozba ekonomické recese spíše motivovala ke koupi klienty poloviny prodejců. Naopak válka na Ukrajině podle více než třetiny obchodníků jejich klienty od koupě spíše odrazovala.

Necelých 60 procent prodejců v průzkumu uvedlo, že v roce 2022 zaznamenali přírůstek nových klientů. Necelá třetina z nich hlásila nárůst počtu klientů o 11 až 20 procent. Přibližně čtvrtina prodejců zaznamenala růst počtu klientů o více než 20 procent.

 

Sbírky za miliony korun

Polovina českých soukromých sbírek umění má hodnotu více než milion korun. Přes 10 milionů korun má v umění uloženo 17 procent sběratelů. Z vlastníků má doma umělecká díla v úhrnné hodnotě přes milion korun 15 procent respondentů.

Sběratelé a vlastníci vnímají, že umění funguje také jako investiční aktivum. Nejvyšší zhodnocení v příštích pěti letech sběratelé očekávání od českého poválečného umění. Druhé nejvýnosnější by mělo být české současné umění. Méně věří sběratelé meziválečnému umění. Experti a obchodníci s uměním nejvíce věří českému současnému umění.

Podobně jako na přehřátém trhu s nemovitostmi se lze i na trhu s uměním setkat s názorem, že za rychle rostoucími cenami je nástup kupců, kteří na umění nahlížejí pouze jako na investici, aniž by měli k umění jakýkoliv vztah. S tímto názorem souhlasí jak většina sběratelů, tak se na tom shodnou také prodejci a experti.

Falza jako největší problém

Přítomnost falz na trhu zůstává podle sběratelů, expertů i prodejců největším problémem tuzemského trhu. Na škále od 1 do 5, kdy 5 znamená největší úskalí trhu, dostala přítomnost falz průměrnou známku od 3,7 do 3,94.