J&T Banka Art Report 2022

Tomas Ciba

Tomáš Ciba

Má sbírka obrazů a kreseb začala vznikat v roce 2012 a je pečlivě vybíranou kolekcí děl ze současného umění především od českých a částečně německých umělců z řad studentů vyšších ročníků uměleckých škol nebo jejich absolventů. Sbírka má průvodní téma a tím je motiv Cesty. Ať již nějakým způsobem zajímavé fyzicky vyobrazené nebo pomyslné. Symbol Cesty je pro mě jako sběratele velmi důležitý, protože má úzkou souvislost s mým přístupem k životu v jeho jednotlivých fázích. Sbírka je rozdělena do pěti hlavních okruhů:

  1.  Počátek,
  2. Příprava a váhání,
  3. Přes překážky,
  4. Nové světy
  5. Zánik.

Nechal jsem si vytvořit i logo sbírky od profesionální knižní ilustrátorky. Je pro mě také velmi důležité vedle samotného uměleckého díla se znát osobně s umělci, které rád opakovaně navštěvuji. Myslím si, že sbírání pak nabírá úplně jiný rozměr a jako sběratel získávám mnohem hlubší pochopení a kontext umělcovy tvorby. Někdy kolem roku 2018 jsem si uvědomil, že u mě začal převažovat více mecenášský přístup než pouhé sbírání umění. Je to skvělé pomáhat mladým umělcům a zároveň se aspoň malou měrou podílet na podpoře vizuální kultury.